Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đổi ava điiiiiii
  19 Tháng tám 2018
 2. Khải KIllar
  19 Tháng tám 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko tớ bảo đai ca đổi ava
  mà sao cậu lại gọi là đại ca?
  19 Tháng tám 2018
 4. Khải KIllar
  19 Tháng tám 2018
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười j
  nói mau
  19 Tháng tám 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thích thì gọi
  19 Tháng tám 2018
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cậu bắt chước tớ
  26 Tháng tám 2018
-->