Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thành Nghĩa

 1. lyprettyyy
  lyprettyyy
  mk cũng đang thắc mắc
  7 Tháng tám 2018
 2. Hoàng Tử Lang Thang
 3. Vy Mity
  Vy Mity
  mình cũng đang muốn biết
  7 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  ukm mình hiểu rồi
  7 Tháng tám 2018
 5. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  7 Tháng tám 2018
 6. Vy Mity
  Vy Mity
  ukm mình thấy rồi nhưng vẫn bị rối rối chưa hiểu lắm haha
  7 Tháng tám 2018
 7. Nguyễn Thành Nghĩa
  7 Tháng tám 2018