Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thành Nghĩa

 1. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  me...
  3 Tháng tám 2018
 2. Nguyễn Thành Nghĩa
  3 Tháng tám 2018
 3. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  yes...
  3 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  cp10 ghi bàn.Cố lên VN
  3 Tháng tám 2018
 5. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  yes...
  3 Tháng tám 2018