Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Bùi Nguyễn Ý An
  22 Tháng tám 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  Cậu là nữ, tên an?
  23 Tháng tám 2018
 3. Bùi Nguyễn Ý An
  23 Tháng tám 2018
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ồ ^^, mình là huyền nha ^^
  24 Tháng tám 2018
 5. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  Bạn học lớp mấy
  24 Tháng tám 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  mình 6 lên 7 nha
  24 Tháng tám 2018
 7. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  cậu sao nà ^^
  24 Tháng tám 2018
 8. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  thế bây giờ học 6 hay 7
  24 Tháng tám 2018
 9. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  7 nha cậu
  24 Tháng tám 2018
 10. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  cậu ở đâu
  24 Tháng tám 2018
 11. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  phải gọi cậu là chị rồi
  24 Tháng tám 2018
 12. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  mình ở Đăk Lăk
  24 Tháng tám 2018
 13. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  sao, cậu học lớp mấy
  24 Tháng tám 2018
 14. Bùi Nguyễn Ý An
  24 Tháng tám 2018
 15. Bae joo Irene
  24 Tháng tám 2018
 16. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  Thế là em òi, em ở đâu nà
  26 Tháng tám 2018
 17. Bùi Nguyễn Ý An
  26 Tháng tám 2018
 18. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ảo à nha, về lại đây với chị trả lời nơi ở rồi hẵng bay
  27 Tháng tám 2018
 19. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  Đắc lắc
  30 Tháng mười một 2018
 20. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế à
  2 Tháng mười hai 2018
 21. Bùi Nguyễn Ý An
  2 Tháng mười hai 2018
 22. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  uk ^^show mặt đi em
  3 Tháng mười hai 2018
-->