Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  hi bạn bạn 2k6 à
  2 Tháng tám 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ừm, chào cậu
  2 Tháng tám 2018
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  cậu tên gì
  2 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Thành Nghĩa
  2 Tháng tám 2018
 5. Nguyễn Thành Nghĩa
  2 Tháng tám 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chào nghĩa mình là huyền nha, cậu ở đâu
  2 Tháng tám 2018
 7. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  quảng ngãi nha bạn và...
  2 Tháng tám 2018
 8. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  và gì, nói đi mình nghe
  2 Tháng tám 2018
 9. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  mình ở quảng trị nha
  2 Tháng tám 2018
 10. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  cậu thích xem conan à
  2 Tháng tám 2018
 11. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  ukm fan conan
  2 Tháng tám 2018
 12. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế cậu xem tập mấy rồi
  2 Tháng tám 2018
 13. Nguyễn Thành Nghĩa
  2 Tháng tám 2018
 14. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế cậu mới xem thôi à
  2 Tháng tám 2018
 15. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  cậu ngại nói với con gái lắm à, nghĩa
  2 Tháng tám 2018
 16. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  ukm.mình off đây bye bạn nha
  2 Tháng tám 2018