Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thoòng Quốc An

 1. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  chắc ko được anh
  1 Tháng tám 2018
 2. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  còn anh thì sao
  1 Tháng tám 2018
 3. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  Sao lại sửa bài thế hả em?
  Làm sao thì để vậy chứ
  2 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  nhưng em quên viết cú pháp chắc em ko được tính câu 1 rồi
  2 Tháng tám 2018
 5. Nguyễn Thành Nghĩa
  2 Tháng tám 2018
 6. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  à anh có sửa ko
  2 Tháng tám 2018
 7. Thoòng Quốc An
  2 Tháng tám 2018
 8. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  vậy chắc anh đứng nhất rồi
  2 Tháng tám 2018