Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thoòng Quốc An

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  chọn luôn gói 80 :D
  1 Tháng tám 2018
 2. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  có vụ chọn giùm à bạn?
  1 Tháng tám 2018
 3. Quang Trungg
  Quang Trungg
  May ko đen ^^
  1 Tháng tám 2018
 4. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  May là ai?
  1 Tháng tám 2018
 5. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ý bạn sao thế ?
  1 Tháng tám 2018
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  xin BTC chọn gói 120 luôn cho chắc :D
  1 Tháng tám 2018
 7. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  bớt
  sợ thua quá
  không muốn giải 4 đâu!!!
  1 Tháng tám 2018
 8. Quang Trungg
  Quang Trungg
  sao đỏ thế anh??
  1 Tháng tám 2018
 9. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ko có gì
  đừng quan tâm!!!
  1 Tháng tám 2018
 10. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Hành vi ?
  1 Tháng tám 2018
 11. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  có lẽ vậy
  nhưng ko đáng
  sợ kq quá!!!
  1 Tháng tám 2018
-->