Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangthianhthu1710

 1. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  khi mô onl thì sang fb
  vô trang of trường
  có tb
  1 Tháng tám 2018
 2. chi254
  chi254
  t đê chế độ ng t theo dõi ms vô đc wall ...cuối cùng nick tê cx ko vô đc nên ko bt m gửi luôn
  2 Tháng tám 2018
 3. hoangthianhthu1710
  2 Tháng tám 2018
 4. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  răng khóa wall rứa?
  2 Tháng tám 2018
 5. chi254
  chi254
  t nỏ nhớ lí do nựa ...hehe
  2 Tháng tám 2018
 6. chi254
  chi254
  mà m vx vào đc mà ^^
  2 Tháng tám 2018
 7. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  uk
  Học xong chưa?
  2 Tháng tám 2018
 8. chi254
  chi254
  học chi mà xong ...?
  2 Tháng tám 2018
 9. hoangthianhthu1710
  2 Tháng tám 2018
 10. chi254
  chi254
  ''t vs m còn có hy vọng chứ con chi thì....... @@@'' - như đang ám chỉ điều chi -_-
  2 Tháng tám 2018
 11. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  ý là m vô a1 còn t vs nó vô a2 á
  2 Tháng tám 2018
 12. chi254
  chi254
  t cx đoán rứa ...nhưng đọc câu hắn viết thì đôi khi lại lệch sang ý khác -_-
  2 Tháng tám 2018
 13. hoangthianhthu1710
  2 Tháng tám 2018
 14. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  mua sách chưa?
  2 Tháng tám 2018
 15. chi254
  chi254
  lí t còn 1/4 chương nựa ms xong C2-_-
  2 Tháng tám 2018
 16. chi254
  chi254
  mua vở ghi thôi ...còn sách khi sớm xuống mà méo có ..sáng mai ms có
  2 Tháng tám 2018
 17. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  mua maaysquyeenr vở ghi?
  2 Tháng tám 2018
 18. chi254
  chi254
  cả 2 ce là 50 quyển
  2 Tháng tám 2018
 19. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710

  Để mai t đi mua
  À nhầm....mẹ t mua
  2 Tháng tám 2018
 20. chi254
  chi254
  uk...
  2 Tháng tám 2018
 21. chi254
  chi254
  m học răng r?
  2 Tháng tám 2018
 22. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  đến mô hay đến đó :v
  2 Tháng tám 2018
 23. chi254
  chi254
  uk ...
  m ko học toán à?
  2 Tháng tám 2018
 24. hoangthianhthu1710
  2 Tháng tám 2018
 25. chi254
  chi254
  uk...thôi t off nấu ăn đây ..pp
  2 Tháng tám 2018