Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ĐứcHoàng2017

 1. Dora9528
  Dora9528
  uk mk quen NTD admin
  2 Tháng tám 2018
 2. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  Ukm mình cũng bạn ấy mà cậu bằng tuổi mình à?
  2 Tháng tám 2018
 3. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  Tớ viết thiếu chữ quen cậu nhá
  2 Tháng tám 2018
 4. Dora9528
  2 Tháng tám 2018
 5. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  Cậu tên gì? Sống ở đâu vậy?
  2 Tháng tám 2018
 6. Dora9528
  Dora9528
  mk là Phi ở nghệ an
  4 Tháng tám 2018
-->