Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Mới biết luôn hả, mà 11 rồi :)
  29 Tháng bảy 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chị bị bệnh không để ý ....
  29 Tháng bảy 2018
 3. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Ai cũng bất ngờ khi mới biết 11 tuổi người ta còn nghĩ em 15 tuổi nữa T^T
  29 Tháng bảy 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chu choa 15 cho nhanh được lấy BangTan em ơi
  29 Tháng bảy 2018
 5. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Mà quan trọng có qua được Hàn không mới vấn đề, mà xấu như ma lấy gì cưới ( mà cũng muốn BangTan :)
  29 Tháng bảy 2018
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Xấu nó mới đặc biệt
  Xinh thì thiếu gì
  Mà phần thông tin nghe nó hao hao giống...
  29 Tháng bảy 2018
 7. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Xấu đặc biệt gì
  Đương nhiên
  giống gì ?
  29 Tháng bảy 2018
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Đặc biệt chỗ xấu
  Hao hao gì đó tham khảo của Ri
  29 Tháng bảy 2018
 9. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Và chị @ @ @ chả biết đúng không
  29 Tháng bảy 2018
 10. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Ri là ai vậy
  Em không hiểu :)
  29 Tháng bảy 2018
 11. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Asuna Yuuki
  Có nghĩ là phần thông tin em có tham khảo của chị và Ri không
  Sai thì bỏ quá
  29 Tháng bảy 2018
 12. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Đâu ?
  con bạn nó hướng dần :)
  mà nó không có trong HMF này :(
  29 Tháng bảy 2018
 13. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Ờ kéo lên luôn cho vui ~
  29 Tháng bảy 2018
 14. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Kéo lên có gì ???
  29 Tháng bảy 2018
 15. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Vui ý
  29 Tháng bảy 2018
 16. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Nói đại đi, gì mà hơi bí hiểm nhở
  29 Tháng bảy 2018
 17. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Không chị trong sáng lắm em ....
  29 Tháng bảy 2018
 18. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  À ! Tuổi đó hả 10 tuổi :)))))
  29 Tháng bảy 2018
 19. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  @ @ @ ?
  29 Tháng bảy 2018
 20. ARMY of BangTan
  30 Tháng bảy 2018
-->