Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kishiraishi Mone

 1. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  You don't
  30 Tháng bảy 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  But they like it
  30 Tháng bảy 2018
 3. Đoan Nhi427
  30 Tháng bảy 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  =)) có lẽ nên ...
  30 Tháng bảy 2018
 5. Đoan Nhi427
  30 Tháng bảy 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ... có khi t ko onl dc nữa mô
  30 Tháng bảy 2018
-->