Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi www.ngocanh@gmail.com

 1. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Làm quả chữ kí đi ...
  29 Tháng bảy 2018
 2. www.ngocanh@gmail.com
  www.ngocanh@gmail.com
  chữ kí j cơ
  29 Tháng bảy 2018
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chèn vào chữ kí á
  Mà cái ảnh đầu phần thông tin bà des à ?
  29 Tháng bảy 2018
 4. www.ngocanh@gmail.com
  www.ngocanh@gmail.com
  làm r á,vid của lin lin á
  29 Tháng bảy 2018
 5. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Cái đầu tiên ý
  29 Tháng bảy 2018
 6. www.ngocanh@gmail.com
  www.ngocanh@gmail.com
  chỉ cho tui với
  30 Tháng bảy 2018
 7. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Bạn làm à
  30 Tháng bảy 2018
 8. www.ngocanh@gmail.com
  www.ngocanh@gmail.com
  uk, lâu r mà
  5 Tháng tám 2018
 9. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Ghê
  6 Tháng tám 2018
 10. www.ngocanh@gmail.com
  7 Tháng tám 2018
 11. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ^^ coi mv mới có Uchin đóng chưa
  8 Tháng tám 2018
 12. www.ngocanh@gmail.com
  www.ngocanh@gmail.com
  coi từ hồi nào r >.<
  8 Tháng tám 2018
 13. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Cute phát mê
  8 Tháng tám 2018
-->