Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Junpeikuraki

 1. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  chắc mà mà chị hỏi có ý định gì đây
  28 Tháng bảy 2018
 2. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  = tuổi e chị
  28 Tháng bảy 2018
 3. Nguyễn Thành Nghĩa
  28 Tháng bảy 2018
 4. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  e chị nick yo=ona nè
  28 Tháng bảy 2018
 5. Nguyễn Thành Nghĩa
  Nguyễn Thành Nghĩa
  28 Tháng bảy 2018
 6. Linh Junpeikuraki
  28 Tháng bảy 2018