Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Đăng Nhất

 1. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  có biến em
  4 Tháng tám 2018
 2. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Nick ms à a
  31 Tháng tám 2018
 3. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  2 Tháng tư 2019
 4. Trần Đăng Nhất
  Trần Đăng Nhất
  Link Đó có ý nghĩa gì vậy kiệt?
  3 Tháng tư 2019
 5. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
  mình chia sẻ link với mục đích chia sẻ thông tin, kiến thức. Cảm ơn bạn
  3 Tháng tư 2019