Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Trà

 1. baogiang0304
  baogiang0304
  Trông nó ngu ngu bà nhỉ?Mà tôi thích màu xanh nên kiếm đại
  27 Tháng bảy 2018
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  nhìn hay hay ý
  27 Tháng bảy 2018
 3. baogiang0304
  baogiang0304
  tôi định để ava hình anh da đen
  27 Tháng bảy 2018
 4. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  anh da đen là sao
  27 Tháng bảy 2018
 5. baogiang0304
  baogiang0304
  có cái ava anh da đen cười trông thốn lắm :))
  27 Tháng bảy 2018
 6. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  haha chẳng biết anh da đen là anh nào
  27 Tháng bảy 2018
 7. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  thử để xem ông
  27 Tháng bảy 2018
 8. baogiang0304
  baogiang0304
  Bà thấy thế nào ?
  27 Tháng bảy 2018
 9. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  răng trắng :V
  27 Tháng bảy 2018
 10. baogiang0304
  baogiang0304
  Hay nhỉ hay để luôn ava này
  27 Tháng bảy 2018
 11. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  haha ông thích thì ông để
  27 Tháng bảy 2018
 12. baogiang0304
  baogiang0304
  Thôi mất ngủ cả đêm mất
  27 Tháng bảy 2018
 13. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  trời , lại nữa
  27 Tháng bảy 2018
 14. baogiang0304
  baogiang0304
  Sao vậy bà Trà?
  27 Tháng bảy 2018
 15. Nguyễn Hương Trà
  27 Tháng bảy 2018
 16. baogiang0304
  baogiang0304
  làm sao vầy cà ??
  27 Tháng bảy 2018