Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  chưa...
  25 Tháng bảy 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Tưởng quên
  Dạo này sao rồi ạ
  26 Tháng bảy 2018
 3. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  cảm giác buồn đời
  26 Tháng bảy 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Sao thế chị
  26 Tháng bảy 2018
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  ko có tiền đu album _ _
  26 Tháng bảy 2018
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Tiền của Ami cũng là tiền của BigHit
  26 Tháng bảy 2018
 7. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  còn việc khác nx : hè ko đc đi đâu chơi, sắp tập trung r, buồn chết mất
  Nhất là chuyển cấp ko đc gặp bọn bn nx _ _
  26 Tháng bảy 2018
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Thương
  Đỗ chuyên không chế
  26 Tháng bảy 2018
 9. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  ko đỗ, ns lại càng bùn thêm
  26 Tháng bảy 2018
 10. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  srr chị
  26 Tháng bảy 2018
 11. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  đùa thui,mà cưng ở chỗ nào zị
  26 Tháng bảy 2018
 12. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Bắc Ninh cơ chế
  Xa lắm ...
  26 Tháng bảy 2018
 13. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  uầy ....xa
  26 Tháng bảy 2018
 14. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chế ở đâu ?
  26 Tháng bảy 2018
 15. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  HàTĩnh
  mà chế bận hok r, pp nha
  26 Tháng bảy 2018
 16. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  bbyyyy học zui zẻ
  26 Tháng bảy 2018
-->