Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thoòng Quốc An

 1. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  là sao ông?
  25 Tháng bảy 2018
 2. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  team bà gánh cũng nhiều
  một os61 người ko vừa lòng!!!
  25 Tháng bảy 2018
 3. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  ai không vừa lòng thế ông?
  25 Tháng bảy 2018
 4. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  bà biết mà
  một người duy nhất!!!
  25 Tháng bảy 2018
 5. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  tôi chịu
  25 Tháng bảy 2018
 6. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  ai thế ông?
  25 Tháng bảy 2018
 7. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ko bao h thảo luận cả!!!
  25 Tháng bảy 2018
 8. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ít hoạt động trong nhóm nhất!!!
  25 Tháng bảy 2018
 9. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  bạch linh?
  sao lúc đầu cho nó vô nhóm làm cái gì?
  25 Tháng bảy 2018
 10. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  tôi lướt tus thấy nó bảo anh Hải xóa hết tin nhắn của ông trong wall nó nữa kìa
  25 Tháng bảy 2018
 11. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ok
  có nên cho nó ra khỏi nhóm ko!!!
  25 Tháng bảy 2018
 12. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  cho nó ra thì cho ai vào nhóm nữa?
  25 Tháng bảy 2018
 13. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  mà sao nó lại làm thế nhỉ
  25 Tháng bảy 2018
 14. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  ko hiểu ý nó
  cho nó ra thì mk báo nhóm thiếu người
  thà cho người lạ hiểu ý hơn người kinh mk!!!
  25 Tháng bảy 2018
 15. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  sao bà!!!
  25 Tháng bảy 2018
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  kêu thêm người vào nhóm đi a , bạn ấy ko vào nhóm mk đâu
  25 Tháng bảy 2018
 17. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  ý tôi là giờ đổi người BTC có cho không?
  25 Tháng bảy 2018
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  xin chắc được mà
  25 Tháng bảy 2018
 19. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  bỏ nó đi Trà!!!
  25 Tháng bảy 2018
 20. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  em hỏi rồi , chờ chút BTC trả lời
  25 Tháng bảy 2018
 21. Nguyễn Hương Trà
  25 Tháng bảy 2018
 22. Thoòng Quốc An
  Thoòng Quốc An
  25 Tháng bảy 2018
-->