Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. baogiang0304
  baogiang0304
  Bạn hết gây war chưa đã bạn?
  25 Tháng bảy 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  có tiến "chiển" tốt
  25 Tháng bảy 2018
 3. baogiang0304
  baogiang0304
  Thế thì cứ thế mà "chiển" thôi
  25 Tháng bảy 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  hình như e viết sai chính tả thì phải
  25 Tháng bảy 2018
 5. baogiang0304
  baogiang0304
  "Triển" em nhé ^.^
  25 Tháng bảy 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  :D:D
  e k rõ nó viết sao
  nên viết đại
  25 Tháng bảy 2018
 7. baogiang0304
  baogiang0304
  Haha anh cx vậy.Vừa mới search GG xong ^3^
  25 Tháng bảy 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  25 Tháng bảy 2018
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đã khác
  25 Tháng bảy 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  25 Tháng bảy 2018
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đã 0 gây war
  25 Tháng bảy 2018
 12. baogiang0304
  baogiang0304
  Em có chắc không đấy ???
  25 Tháng bảy 2018
 13. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chắc
  25 Tháng bảy 2018
 14. baogiang0304
  baogiang0304
  Thế thì chúng ta là bạn nhé em. ^3^
  25 Tháng bảy 2018
 15. Khải KIllar
  25 Tháng bảy 2018
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  25 Tháng bảy 2018
 17. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chào a
  26 Tháng bảy 2018
 18. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  26 Tháng bảy 2018
 19. Khải KIllar
  26 Tháng bảy 2018
 20. baogiang0304
  baogiang0304
  Ối giời lại còn thêm em nữa
  26 Tháng bảy 2018
 21. Khải KIllar
  26 Tháng bảy 2018
 22. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  26 Tháng bảy 2018
-->