Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi An Nghĩa Hưng Thanh

 1. Jin_Mory2677
  Jin_Mory2677
  Hm... ai đây ta :V
  24 Tháng bảy 2018
 2. An Nghĩa Hưng Thanh
  25 Tháng bảy 2018
 3. Jin_Mory2677
  Jin_Mory2677
  Đạt nào? Không quen :V
  25 Tháng bảy 2018
 4. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  Ngọc Đat, em kết nghĩa cuae chị vic
  25 Tháng bảy 2018
 5. Jin_Mory2677
  Jin_Mory2677
  ủa nick Ngọc Đạt của em sao không dùng?
  26 Tháng bảy 2018
 6. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  em em k dùng nx, em qua nick này r Long
  26 Tháng bảy 2018
-->