Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. baogiang0304
  baogiang0304
  À cân bằng lực bởi 4 lực tác dụng nên vật đang chuyển động tiếp tục chuyển động vât đứng yên tiếp tục đứng yên mà quay đang quay =>
  23 Tháng bảy 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  4 lực là những lực nào vậy a
  23 Tháng bảy 2018
 3. baogiang0304
  baogiang0304
  trọng lượng,lực li tâm.lực hướng tâm,lực điện trường
  23 Tháng bảy 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  3 cái lực cuối là j ạ
  A giảng cho e đi
  E thấy a k làm tmod lý
  Quả thiệt rất phí
  23 Tháng bảy 2018
 5. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 7. baogiang0304
  baogiang0304
  Anh còn kém lắm và không có thời gian.Mà lực 3,4 cuối lên lớp 10 học;còn lực 2 chăc lớp 11,12 học .Anh không biết lớp mấy học lực 2 chỉ biết về độ lớn lực cảu lực hướng tâm bằng lực li tâm
  23 Tháng bảy 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>

  E thấy a quá siêu
  23 Tháng bảy 2018
 9. baogiang0304
  baogiang0304
  Ăn may mà thành thôi :))
  23 Tháng bảy 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Ăn may ??
  E thấy a học lý siêu mà
  Thiệt lòng đoá
  23 Tháng bảy 2018
 11. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 12. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 13. baogiang0304
  baogiang0304
  Ối giời ơi 2 phút 17 thông báo ????
  23 Tháng bảy 2018
 14. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 16. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 17. baogiang0304
  baogiang0304
  15 giây 10 thông báo .Em laỵ các anh các anh tha em> :((
  23 Tháng bảy 2018
 18. baogiang0304
  baogiang0304
  2 s gõ xon 17 thông báo .Đêm mất ngủ
  23 Tháng bảy 2018
 19. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 20. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 21. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 22. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 23. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 24. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 25. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  em xin lỗi anh, em đang buồn nên ms cmt v mai có tbáo xem chơi
  23 Tháng bảy 2018
 26. baogiang0304
  baogiang0304
  23 Tháng bảy 2018
 27. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  E cũng bị giống a
  23 Tháng bảy 2018
 28. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  Dạ em xin lỗi
  23 Tháng bảy 2018
 29. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 30. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 31. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 32. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Thui
  A ý sợ xanh mặt rùi
  23 Tháng bảy 2018
 33. baogiang0304
  baogiang0304
  Anh đi ngủ đây.Bye
  23 Tháng bảy 2018
 34. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  anh đừng đi ngủ...em xin lỗi anh mờ
  23 Tháng bảy 2018
 35. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018