Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nam Du

 1. hip2608
  hip2608
  The River :D
  23 Tháng bảy 2018
 2. Nam Du
  Nam Du
  chuẩn
  23 Tháng bảy 2018
 3. hip2608
  23 Tháng bảy 2018
 4. Nam Du
  Nam Du
  ?
  23 Tháng bảy 2018
 5. hip2608
  hip2608
  e vừa thấy a cmt là '' (Y)'' cơ mà, sao a xóa nhanh thế? O_O
  23 Tháng bảy 2018
 6. Nam Du
  Nam Du
  ak, a viết nhầm :)
  24 Tháng bảy 2018
-->