Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Sảng

 1. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Cùng 1 người mà
  >.<
  23 Tháng bảy 2018
 2. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Cùng tên Natsu
  Trong 1 phim mà
  23 Tháng bảy 2018
 3. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Là sao ? Không hiểu gì hết trơn !
  23 Tháng bảy 2018
 4. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Cùng 1 nhân vật trong phim
  23 Tháng bảy 2018
 5. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Cứ tưởng là cùng một người nữa
  23 Tháng bảy 2018
-->