Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anime1234567

 1. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 2. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 3. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng bảy 2018
 5. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  ghê thật
  23 Tháng bảy 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ^^
  A định làm j zợ
  23 Tháng bảy 2018
 7. anime1234567
  anime1234567
  anh định cướp rể đó e
  24 Tháng bảy 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  haizzzza
  cái này thì e vô can
  24 Tháng bảy 2018