Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  câu 12 có kq òi mà!!
  20 Tháng bảy 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D Kid xong chưa??? :D
  20 Tháng bảy 2018
 3. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  khó thôi đừng làm...
  22 Tháng bảy 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? ko làm thì bỏ điểm hả bạn??? :D
  22 Tháng bảy 2018
 5. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  lại là bn
  chen vô mần chi
  22 Tháng bảy 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  zậy thì sr bạn nha!!! :D pp!!! :D
  22 Tháng bảy 2018
 7. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  chả hiểu
  ***
  22 Tháng bảy 2018
-->