Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi realjacker07

 1. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  19 Tháng bảy 2018
 2. realjacker07
  realjacker07
  diendan.hocmai.vn/threads/tam-su-hoc-des-cung-ca-team-ban-dam-khong.686963/
  19 Tháng bảy 2018
 3. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  19 Tháng bảy 2018
 4. realjacker07
  realjacker07
  Oh, so sorry for ya man. How's that feelin'? Are you addicted to somethin?
  19 Tháng bảy 2018
 5. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  19 Tháng bảy 2018
 6. realjacker07
  realjacker07
  So.. Youre not addicted to smth but, you have to deal with anxiety and depression, is that true?
  19 Tháng bảy 2018
 7. Tống Huy
  Tống Huy
  Link lỗi r kìa =_=
  29 Tháng bảy 2018
-->