Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. View previous comments
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  à à
  mà túi rùi
  a còn đi đâu
  21 Tháng bảy 2018
 3. baogiang0304
  baogiang0304
  Lúc đó là chiều mà.Anh bận đi chơi
  21 Tháng bảy 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>

  dạo này e bị lẫn thời gian
  21 Tháng bảy 2018
 5. baogiang0304
  baogiang0304
  Thôi bye nhé .Anh xem PSG vs Bayern Munchen
  21 Tháng bảy 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng bảy 2018
 7. baogiang0304
  baogiang0304
  đá bóng đó mờ
  21 Tháng bảy 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng bảy 2018
 9. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 10. baogiang0304
  baogiang0304
  hênhô
  22 Tháng bảy 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  hê lu
  hôm nay a k đi học à
  22 Tháng bảy 2018
 12. baogiang0304
  baogiang0304
  dét sờ.tu đây ai am fở riiii
  22 Tháng bảy 2018
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  fở riiii là j ạ
  22 Tháng bảy 2018
 14. baogiang0304
  baogiang0304
  fờ rii nha
  22 Tháng bảy 2018
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy nó là cái j a
  22 Tháng bảy 2018
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 17. baogiang0304
  baogiang0304
  anh ăn cơm đây
  22 Tháng bảy 2018
 18. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Ơ
  Fờ riiiii là cái j zợ
  22 Tháng bảy 2018
 19. baogiang0304
  baogiang0304
  Là free đó
  22 Tháng bảy 2018
 20. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  dét sờ.tu đây ai am fờ ri
  COS NGHIA J
  22 Tháng bảy 2018
 21. baogiang0304
  baogiang0304
  Yes.Today,I'm free.
  22 Tháng bảy 2018
 22. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 23. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 24. baogiang0304
  baogiang0304
  H mới biết à?
  22 Tháng bảy 2018
 25. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 26. baogiang0304
  baogiang0304
  Ta là người Việt thì đọc tiếng anh theo kiểu Việt.Đu diu ăn đờ sờ tan mi?
  22 Tháng bảy 2018
 27. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  việt sắp kiểu ms à
  ai đôn n't
  22 Tháng bảy 2018
 28. baogiang0304
  baogiang0304
  dét sờ .ai thinh diu a xâu sờ tu pịt ^.^
  22 Tháng bảy 2018
 29. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 30. baogiang0304
  baogiang0304
  ỐI dời ơi tôi có biết gì về hoá đâu mà anh tag tôi vào
  22 Tháng bảy 2018
 31. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tôi là nữ nha ông nội
  22 Tháng bảy 2018
 32. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 33. baogiang0304
  baogiang0304
  Mà chị tag tôi vào.
  22 Tháng bảy 2018
 34. baogiang0304
  baogiang0304
  Sorry
  22 Tháng bảy 2018
 35. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  e cũng đâu cóa biết j về hóa đâu
  mất gốc rùi
  đã ns là tag bừa lại còn
  22 Tháng bảy 2018
 36. baogiang0304
  baogiang0304
  Anh còn không có gốc mà mất cơ T.T
  22 Tháng bảy 2018
 37. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy mà a vẫn thi đỗ cấp 3
  lạ ghê
  22 Tháng bảy 2018
 38. baogiang0304
  baogiang0304
  À người ta gọi đó là hacktool
  22 Tháng bảy 2018
 39. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 40. baogiang0304
  baogiang0304
  Hack điểm đó mà vừa đủ qua
  22 Tháng bảy 2018
 41. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  22 Tháng bảy 2018
 42. baogiang0304
  baogiang0304
  Làm tất cả bài kiểm tra 6 hết tồi Bài KT học kì được 8.Thế là sống
  22 Tháng bảy 2018
 43. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>

  a cũng dựa vào may mắn nhiều ghê
  còn e ktra hóa k hề dựa vào may mắn nha
  22 Tháng bảy 2018
 44. baogiang0304
  baogiang0304
  Mà sao bảo mất gốc?
  22 Tháng bảy 2018
 45. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  dựa vào bạn lớp trưởng ngồi bàn bên cạnh
  22 Tháng bảy 2018
 46. baogiang0304
  baogiang0304
  Ahihi lớp trưởng tốt bụng ghê
  22 Tháng bảy 2018
 47. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nhờ vậy ms đc điểm cao
  22 Tháng bảy 2018
 48. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  thi xong ra cảm ơn lớp trưởng
  22 Tháng bảy 2018
 49. baogiang0304
  baogiang0304
  Thằng bạn anh giỏi Hoá mà chẳng bao h cho chép bài.May mà anh ngồi bàn cuối mở sách ra ^.^
  22 Tháng bảy 2018
 50. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  còn lớp e á
  đội tuyển hóa làm bài xong
  cả lớp chép
  22 Tháng bảy 2018
 51. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018