Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Sảng

 1. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Vâng em đây :<
  18 Tháng bảy 2018
 2. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Lập nick mới hử ?
  18 Tháng bảy 2018
 3. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  mất nick chị ơi
  18 Tháng bảy 2018
 4. Dương Sảng
  Dương Sảng
  WHat ? Tại sao ?
  18 Tháng bảy 2018
 5. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Không biết nữa sáng nay lên thì thấy chữ "đăng nhâp, đăng ký"
  18 Tháng bảy 2018
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Thì đăng nhập lại
  19 Tháng bảy 2018
 7. ARMY of BangTan
  ARMY of BangTan
  Quên mập khẩu
  19 Tháng bảy 2018
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Thương
  19 Tháng bảy 2018
 9. ARMY of BangTan
  19 Tháng bảy 2018
-->