Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Học Hỏi Tri thức 123

 1. baogiang0304
  baogiang0304
  Hi my honey
  18 Tháng bảy 2018
 2. Học Hỏi Tri thức 123
  Học Hỏi Tri thức 123
  yeah my darling
  18 Tháng bảy 2018
 3. baogiang0304
  baogiang0304
  OH..it's so sweat!! :3
  18 Tháng bảy 2018
 4. Học Hỏi Tri thức 123
  Học Hỏi Tri thức 123
  well...i can give to u more and more ........
  18 Tháng bảy 2018
 5. baogiang0304
  baogiang0304
  more what??
  18 Tháng bảy 2018
 6. Học Hỏi Tri thức 123
  Học Hỏi Tri thức 123
  sweat ...ok what are u doing
  18 Tháng bảy 2018
 7. baogiang0304
  baogiang0304
  learning E in ACET. It's breaktime now
  18 Tháng bảy 2018
 8. Học Hỏi Tri thức 123
  Học Hỏi Tri thức 123
  well i checking some ex in diendanhocmai
  18 Tháng bảy 2018
 9. baogiang0304
  baogiang0304
  only 8 minutes left
  18 Tháng bảy 2018
 10. Học Hỏi Tri thức 123
  Học Hỏi Tri thức 123
  u use pomodoro?
  18 Tháng bảy 2018
 11. baogiang0304
  baogiang0304
  for what? meal?
  18 Tháng bảy 2018
 12. baogiang0304
  baogiang0304
  my breaktime is end.Bye.See yah.12:00
  18 Tháng bảy 2018
 13. Học Hỏi Tri thức 123
  18 Tháng bảy 2018
 14. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018
 15. An Nghĩa Hưng Thanh
  23 Tháng bảy 2018