Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  17 Tháng bảy 2018
 2. hip2608
  hip2608
  @mỳ gói có thể làm bài bất đó tiếp rồi e :D
  17 Tháng bảy 2018
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vậy à! Buồn Đang theo dõi bài BĐT!
  17 Tháng bảy 2018
 4. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ngôn ngữ!
  Rút kinh nghiệm!
  17 Tháng bảy 2018
 5. Ann Lee
  Ann Lee
  @Học Trò Của Sai Lầm và cái câu đấy của m ở wall của t =-=
  Nghĩ đi nghĩ lại thì tại t nên m mới viết thế ở wall của t :<
  17 Tháng bảy 2018
 6. Học Trò Của Sai Lầm
  18 Tháng bảy 2018