Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Châu Minh Vũ

 1. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Sorry bạn, mình hơi bận nên rep trễ. Bạn lớp mấy r, để mình xưng hô cho dễ nhé :D
  18 Tháng bảy 2018
 2. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  Mình lớp 7 còn bạn lớp mấy
  18 Tháng bảy 2018
 3. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Uh mình cũng lớp 7. Chào đồng chí! Đổi tên r kìa, tên đẹp đế... :))
  20 Tháng bảy 2018
 4. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  Vậy tên đồng chí là gì??
  20 Tháng bảy 2018
 5. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Báo cáo, tên đồng chí là Vi! :D
  21 Tháng bảy 2018
-->