Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi besttoanvatlyzxz

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Hello Nan :D Nan pro
  15 Tháng bảy 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D sao Kid off lâu thế??? :D
  15 Tháng bảy 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D nay kid đi Hà Lội khám mắt
  15 Tháng bảy 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D xong Kid có sao ko??? :D
  15 Tháng bảy 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Kid có sao đó :D Kid trở về nhà ăn toán akhajha
  15 Tháng bảy 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  15 Tháng bảy 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  zậy là Kid ko sao òi!!! :D
  15 Tháng bảy 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  15 Tháng bảy 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  yes!!! :D yeahhhhhhh!!! :D
  15 Tháng bảy 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  hôm nay chán quá Kid ơi!!! :D team mình ko ai on!!! :D
  15 Tháng bảy 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Oh mấy thanh niên kia đâu zaayj
  15 Tháng bảy 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Nan ko biết huhu!!! :D
  15 Tháng bảy 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Oh sr nan nha kid off đây @@
  15 Tháng bảy 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D pp Kid!!! :D
  15 Tháng bảy 2018
-->