Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Ann Lee
  Ann Lee
  He :D Chào em ^^
  16 Tháng bảy 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  chị về quê ngoại chưa
  16 Tháng bảy 2018
 3. Ann Lee
  Ann Lee
  À chị vừa về tuần trước nữa xong :v Hôm qua có việc nên không về quê ngoại được.
  16 Tháng bảy 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  16 Tháng bảy 2018
 5. Ann Lee
  Ann Lee
  :D haha
  16 Tháng bảy 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  E tg chị về
  Định rủ chị đi chs
  16 Tháng bảy 2018
 7. Ann Lee
  Ann Lee
  bữa khác chị sẽ về :3
  16 Tháng bảy 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy hôm nào chị về bảo e nhé
  e đưa chị đi chs
  16 Tháng bảy 2018
 9. Ann Lee
  Ann Lee
  Uh ^^
  16 Tháng bảy 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  16 Tháng bảy 2018
-->