Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? Nan tưởng Kid đùa??? :D
  15 Tháng bảy 2018
 2. Lưu Vương Khánh Ly
  15 Tháng bảy 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Có chuyện kk
  15 Tháng bảy 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? chuyện gì zậy Kid??? :D
  15 Tháng bảy 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Kid đùa đó!!
  17 Tháng bảy 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? sao ông biết??? :D
  17 Tháng bảy 2018
 7. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đoán vậy!!
  17 Tháng bảy 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? zậy à??? :D
  17 Tháng bảy 2018
 9. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  right!!
  17 Tháng bảy 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  17 Tháng bảy 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  à lố Kid??? :D
  17 Tháng bảy 2018
-->