Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Sảng

 1. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Tên khó tag nhất đây rồi... :v
  14 Tháng bảy 2018
 2. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Tag anh ý thì tag kiểu gì nhỉ
  14 Tháng bảy 2018
 3. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Hongg biết nữa :V
  14 Tháng bảy 2018
 4. Dương Sảng
 5. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Copy tên rồi tag vô.
  Rắc rối !
  14 Tháng bảy 2018
 6. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Khỏi tag :v
  14 Tháng bảy 2018
 7. Dương Sảng
  Dương Sảng
  Vào nick bảo cho nhanh
  14 Tháng bảy 2018
 8. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  14 Tháng bảy 2018
 9. Kishiraishi Mone
  Kishiraishi Mone
  Copy r tag à ? :D
  15 Tháng bảy 2018
 10. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  15 Tháng bảy 2018
 11. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Để khi nào anh đc nhắc cho Admin khoongg tag đc nx :)
  15 Tháng bảy 2018
-->