Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  oh yeah !!! hello boy :))
  13 Tháng bảy 2018
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  ớ, mị là girl mà
  13 Tháng bảy 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  13 Tháng bảy 2018
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  chẳng lẽ là boy =.=
  ơ mà mik quen nhau chưa nhỉ :3
  13 Tháng bảy 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D mình biết bạn mình chết liền :D!
  13 Tháng bảy 2018
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  thế cho mừn làm quen :3
  Mình tên Hạ 13t nhé
  13 Tháng bảy 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Mừn là gì :D , hi man !! mình là Vinh 13t nha :D
  13 Tháng bảy 2018
 8. Hinachigo
  Hinachigo
  okok
  vậy là quen chưa :3
  13 Tháng bảy 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  14 Tháng bảy 2018
 10. Hinachigo
  Hinachigo
  Quen rồi nhé :3
  14 Tháng bảy 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Ừ :V :)) !!!!
  14 Tháng bảy 2018
-->