Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? gì đây Kid??? :D
  14 Tháng bảy 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D Cái đầu là CI= cung tên
  >-> = mũi tên đang bay
  (((((o)))))) là bia ngắm :D
  14 Tháng bảy 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D zậy Kid bắn được bn điểm??? :D
  14 Tháng bảy 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D chưa thầy mũi tên bay tới đích :D!
  14 Tháng bảy 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D zậy thời gian đã dừng lại??? :D
  14 Tháng bảy 2018
-->