Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Happy Ending

 1. vnjk
  vnjk
  dạy em
  13 Tháng bảy 2018
 2. Happy Ending
  Happy Ending
  trong đó có nói cách làm đấy em:))
  13 Tháng bảy 2018
 3. vnjk
  vnjk
  dạy riêng ^^
  13 Tháng bảy 2018
 4. Happy Ending
  Happy Ending
  nhưng dạy như thế nào ms được chứ?
  13 Tháng bảy 2018
 5. vnjk
  vnjk
  (TwT)
  13 Tháng bảy 2018
 6. realjacker07
  realjacker07
  có ai ở đây vẽ chữ đẹp không nhỉ :))
  14 Tháng bảy 2018
 7. thuongloan1697
  thuongloan1697
  vẽ bằng tay hả bn
  16 Tháng bảy 2018
 8. Happy Ending
  Happy Ending
  Ukm(còn bộ phận nào để vẽ Ko ta?)
  16 Tháng bảy 2018
 9. Happy Ending
  16 Tháng bảy 2018
 10. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Đã hâm mộ!!!!!
  16 Tháng bảy 2018
 11. Happy Ending
  Happy Ending
  hì hì
  16 Tháng bảy 2018
 12. thuongloan1697
  thuongloan1697
  em tưởng vẽ trên máy
  17 Tháng bảy 2018
 13. Học Hỏi Tri thức 123
  18 Tháng bảy 2018
 14. Happy Ending
  18 Tháng bảy 2018
-->