Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi H.Bừn

 1. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  bạn khoe lớp à
  12 Tháng bảy 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Ơ sao lại có lớp c ??t tưởng lớp 10 chỉ có a ???
  10a1 -_-
  13 Tháng bảy 2018
 3. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  nhề chỗ t 10a1-->10a9
  13 Tháng bảy 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  10a1 hoặc 10a8, 10a9 -_-
  13 Tháng bảy 2018
 5. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  a8, a9 là lớp dốt đúng ko
  13 Tháng bảy 2018
 6. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  chắc a8 thôi ... .a8 chọn toán 1 của hy -_-
  13 Tháng bảy 2018
 7. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  chỗ t a1: toán lí hóa
  a8,a9:2 lớp dốt nhat trg
  13 Tháng bảy 2018
 8. Anhnguyen252003
  13 Tháng bảy 2018
-->