Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Kid giỏi quá!!! :D
  12 Tháng bảy 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  12 Tháng bảy 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  bỏ câu đó rồi mà!!
  12 Tháng bảy 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  nhìn kĩ thơi gian đăng né :D
  12 Tháng bảy 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tối qua!! rồi!! đã hiểu!!
  12 Tháng bảy 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  12 Tháng bảy 2018
-->