Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. ara công chúa
  9 Tháng bảy 2018
 2. Kuroko - chan
  9 Tháng bảy 2018
 3. ara công chúa
  ara công chúa
  hummmmm rảnh
  9 Tháng bảy 2018
 4. Kuroko - chan
  9 Tháng bảy 2018
 5. ara công chúa
  9 Tháng bảy 2018
 6. Kuroko - chan
  9 Tháng bảy 2018
 7. ara công chúa
  9 Tháng bảy 2018
 8. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chị kủoko ko nên thân lắm với chị ara chị ý rất biến thái
  15 Tháng bảy 2018
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko sao đâu bé ^^
  9 Tháng mười 2018
 10. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ^^ mà cj ara hình nhue offline soa á
  9 Tháng mười 2018
 11. Kuroko - chan
  9 Tháng mười 2018
 12. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  buồn ghê
  9 Tháng mười 2018
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm ^^
  9 Tháng mười 2018
 14. Bae joo Irene
  9 Tháng mười 2018
-->