Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The Joker

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Đừng chạm vào niềm vui của anh :D
  7 Tháng bảy 2018
 2. The Joker
  The Joker
  Cố gắng lên a. Mà anh bao tuổi vậy ???
  7 Tháng bảy 2018
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Anh 14 tuổi
  7 Tháng bảy 2018
 4. The Joker
  The Joker
  Ồ hơn em 1 tuổi
  7 Tháng bảy 2018
 5. Kirigaya Kazuto.
  7 Tháng bảy 2018
 6. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Anh ít bài viết là do anh không muốn có nhiều bài viết thôi...haha
  Đau chưa????
  Bài viết of t nhìu hơn of m ...haha
  8 Tháng tám 2018
 7. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nhìn lại đi m :)
  8 Tháng tám 2018
 8. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  =.=
  Ai lại đi chơi sửa cmt
  8 Tháng tám 2018
-->