Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. ohyeah97
  ohyeah97
  you're not my peace :D
  6 Tháng bảy 2018
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  I don't ask you :))
  6 Tháng bảy 2018
 3. ohyeah97
  ohyeah97
  i know
  I answer for your future boyfriend
  "you're not my peace :D" -your future boyfriend said :D
  7 Tháng bảy 2018
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  I won't have a boyfriend like that :))
  7 Tháng bảy 2018
 5. ohyeah97
  ohyeah97
  Why ? :D
  7 Tháng bảy 2018
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  Không xứng :))
  7 Tháng bảy 2018
 7. ohyeah97
  ohyeah97
  "you can't know future"
  7 Tháng bảy 2018
 8. Hinachigo
  Hinachigo
  Maybe :))
  7 Tháng bảy 2018
 9. ohyeah97
  ohyeah97
  :D
  english stt :D
  english comments,too
  7 Tháng bảy 2018
-->