Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi realjacker07

 1. realjacker07
  realjacker07
  h ã y t h a m g i a đ ể c ó c ơ h ộ i n g h e d e m o c á c b à i h á t m ớ i n h ấ t c ủ a V ũ .
  5 Tháng bảy 2018
 2. realjacker07
  realjacker07
  Bạn nào muốn viết chữ đẹp hoặc thư pháp tốt tham gia được nhé!! ♡
  5 Tháng bảy 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  của Vũ nào thế?
  6 Tháng bảy 2018
 4. realjacker07
  realjacker07
  toilavu on soundcloud
  6 Tháng bảy 2018
-->