Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. mỳ gói
  mỳ gói
  Đọc chậm. Chị đọc 1h 200 chap truyện tranh nè
  5 Tháng bảy 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D em đọc từng chữ 1 rồi ngắm từng ô ảnh cơ :D
  5 Tháng bảy 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đọc nhanh vậy!!
  5 Tháng bảy 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :) ng ta đọc lâu r h tôi ms đọc naruto từ đầu
  5 Tháng bảy 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui đọc chậm lắm!!
  5 Tháng bảy 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  từ 12h dẾN H ms dc 55/703 chap@@
  5 Tháng bảy 2018
 7. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  truyện dài không!! mỗi chap mấy trang!!
  5 Tháng bảy 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  5 Tháng bảy 2018
 9. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đọc hơn 1000 trang rồi á!!
  5 Tháng bảy 2018
 10. mỳ gói
  mỳ gói
  Ngôn tình mỗi chap cũng vài trang thôi mà
  5 Tháng bảy 2018
 11. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ủa Naruto mà chị!!
  5 Tháng bảy 2018
 12. mỳ gói
  mỳ gói
  Ý chị nói đọc ngôn tình thấy vậy mẠ cũng không tốn nhiều time
  5 Tháng bảy 2018
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế ạ!! em tưởng chị nói Naruto!!
  5 Tháng bảy 2018
 14. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :D chuẩn ạ có 3
  trang thui :D
  5 Tháng bảy 2018
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sao nói 20 trang!!
  5 Tháng bảy 2018
 16. Nguyễn Lê Thành Vinh
  5 Tháng bảy 2018
 17. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui hỏi mỗi chap mấy trang thì ns là 20 còn gì!!
  5 Tháng bảy 2018
 18. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  tui chém cho nó xinh động :)
  5 Tháng bảy 2018
 19. mỳ gói
  mỳ gói
  Lừa tình.
  5 Tháng bảy 2018
 20. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chịu!! mà có 2 trang 1 chap đọc gì chậm vậy! truyện tranh hay chữ??
  5 Tháng bảy 2018
 21. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  5 Tháng bảy 2018
 22. mỳ gói
  mỳ gói
  Lừagat
  5 Tháng bảy 2018
 23. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tranh gì??
  5 Tháng bảy 2018
 24. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  5 Tháng bảy 2018
 25. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  rồi!! truyện tranh thì đúng là đọc chậm thật
  5 Tháng bảy 2018
-->