Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mỳ gói

 1. H Đ D
  H Đ D
  2k2 ak. Tự tính đi
  4 Tháng bảy 2018
 2. mỳ gói
  4 Tháng bảy 2018
 3. H Đ D
  H Đ D
  Bạn sn bn
  4 Tháng bảy 2018
 4. mỳ gói
  mỳ gói
  em nhỏ hơn 1 tuổi . Tự tính đi.
  4 Tháng bảy 2018
 5. H Đ D
  H Đ D
  Lúc đầu cứ tưởng lớn hơn . Mà e ở đâu
  4 Tháng bảy 2018
-->