Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  5 Tháng bảy 2018
 2. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  sắp die rùi
  15 Tháng bảy 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  đi cửa lò xong về off từ bấy đến giờ
  15 Tháng bảy 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  trog khi đó bn đã lên cấp woa, ngưỡng mộ
  15 Tháng bảy 2018
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  15 Tháng bảy 2018
-->