Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuấn Anh Phan Nguyễn

  1. bangoc42
    bangoc42
    Chảnh j đâu. Chỉ là k bik follow ai đc :p
    3 Tháng bảy 2018
  2. Tuấn Anh Phan Nguyễn
    3 Tháng bảy 2018
  3. bangoc42
    bangoc42
    follow you chơi ha? :)
    3 Tháng bảy 2018
  4. Tuấn Anh Phan Nguyễn
    3 Tháng bảy 2018
  5. bangoc42
    bangoc42
    Ở web # nghịch ngu quá :)
    3 Tháng bảy 2018
  6. Tuấn Anh Phan Nguyễn
    Tuấn Anh Phan Nguyễn
    web # là j :v
    3 Tháng bảy 2018
  7. bangoc42
    bangoc42
    Oh xin lỗi, nãy giờ bận tí. Web # = web khác
    3 Tháng bảy 2018
  8. Tuấn Anh Phan Nguyễn
    3 Tháng bảy 2018
  9. Hà Chi0503
    Hà Chi0503
    Giờ mới biết k fl ai là chảnh :vv
    15 Tháng bảy 2018
  10. bangoc42
    bangoc42
    hà chi à, cái này mik cx chả rõ nữa
    16 Tháng chín 2018
-->