Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangthianhthu1710

 1. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  cổng chào j
  2 Tháng bảy 2018
 2. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Cổng chào chỗ làng quỳnh đôi á
  2 Tháng bảy 2018
 3. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  k
  mi đi mô qua Quỳnh Đôi ak
  3 Tháng bảy 2018
 4. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  nhà cj t chỗ quỳnh nghĩa á
  Lúc trc đi qua mà k để ý cái cổng chào nên k bt đó là quỳnh đôi
  Hôm trc đi chơi nên mới thấy
  3 Tháng bảy 2018
 5. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  mà m hk quỳnh lưu mấy?
  3 Tháng bảy 2018
 6. hothanhvinhqd
  4 Tháng bảy 2018
 7. hoangthianhthu1710
  4 Tháng bảy 2018
 8. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  thằng nớ Quỳnh Ngọc thì phải
  5 Tháng bảy 2018
 9. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  uk
  M hk chi lớp 10 chưa?
  5 Tháng bảy 2018
 10. hoangthianhthu1710
  13 Tháng bảy 2018
 11. Tên tôi là...........
  Tên tôi là...........
  t cầu giát mà ngáo à
  17 Tháng tám 2018
 12. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Vinh ơi...Nó chửi m ngáo đó
  Khi nào onl thì rep đi...Ở ẩn j thế =.=
  17 Tháng tám 2018
 13. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  24 Tháng tám 2018
 14. hoangthianhthu1710
  24 Tháng tám 2018
 15. hothanhvinhqd
  hothanhvinhqd
  a02 hay a12
  24 Tháng tám 2018
 16. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  chịu
  T chỉ bt là có chữ a vs số 2
  24 Tháng tám 2018
 17. Tên tôi là...........
  Tên tôi là...........
  con thư m chúc sn xong rùi xóa à
  11 Tháng chín 2018
-->