Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. realjacker07
  realjacker07
  ?? Nà ní ?
  1 Tháng bảy 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  à không :v nhầm thôi ạ :v một chút nhầm lẫn chắc không là gì đâu :v
  1 Tháng bảy 2018
 3. realjacker07
  realjacker07
  Sao thea?? Có cái gì mới xuất hiện mà anh chưa biết à?
  1 Tháng bảy 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  à k cũ r :v
  1 Tháng bảy 2018
 5. realjacker07
  realjacker07
  5' trôi qua thật nhanh cuốn phăng những kỷ niệm :v
  1 Tháng bảy 2018
 6. realjacker07
  realjacker07
  Wut goin on hea?? Nhầm nhọt dzì thea?
  1 Tháng bảy 2018
 7. Bùi Thị Diệu Linh
  1 Tháng bảy 2018
 8. realjacker07
  1 Tháng bảy 2018
 9. realjacker07
  realjacker07
  Anh klq gì đến vụ @Kim Thừa Quân bị banned đâu nhé, anh còn trẻ mà :'huhu
  1 Tháng bảy 2018
 10. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  e có bảo vụ đó à :v
  hơn 2k tuổi r mà còn trẻ :v
  1 Tháng bảy 2018
 11. realjacker07
  realjacker07
  Lúc chiều tưới cây bị sụt chân xuống hố, đất vào sâu trong móng chân cái có sao k nhỉ
  1 Tháng bảy 2018
 12. realjacker07
  realjacker07
  Chắc phải tiêm :'k
  1 Tháng bảy 2018
 13. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Nhây hết sức
  1 Tháng bảy 2018
 14. realjacker07
  realjacker07
  Hay là có đứa nào trêu ở shop à
  1 Tháng bảy 2018
 15. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Nghi lắm à nha :v
  1 Tháng bảy 2018
 16. realjacker07
  realjacker07
  Nà ní??
  1 Tháng bảy 2018
 17. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Nghi lắm luôn á :v
  1 Tháng bảy 2018
 18. realjacker07
  realjacker07
  Anh có làm tội tình gì đâu mà nghi :?
  1 Tháng bảy 2018
 19. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Nghi thôi chứ đã nói a có tội đâu :v
  1 Tháng bảy 2018
 20. realjacker07
  realjacker07
  Nhưng anh có dấu hiệu tội tình gì đâu mà nghi :(( anh trong sáng mà :((
  1 Tháng bảy 2018
 21. realjacker07
  realjacker07
  Oeoeoeoeooeooeoeoeooeoeoeoe @Blue Plus Linh làm anh buồn oeoeoeooeeoeopeoeooeoeoeoeoe
  1 Tháng bảy 2018
 22. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Trong sáng nỗi gì :v
  1 Tháng bảy 2018
 23. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Khiếp :v Tiếng khóc của một đứa bé giữa đêm :v
  1 Tháng bảy 2018
 24. realjacker07
  realjacker07
  Cry Baby - Melanie Martinez is so coool!
  1 Tháng bảy 2018
 25. realjacker07
  realjacker07
  Ah i mean, really cool, actually.. Badass!
  1 Tháng bảy 2018
 26. realjacker07
  realjacker07
  Oeooeoeoeoeooeoeoeoeoepeopeeppoeoeoeoeoeooeooe
  1 Tháng bảy 2018
-->