Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Uyên 2k6

 1. Dora9528
  Dora9528
  qua rổi nha
  2 Tháng bảy 2018
 2. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  lúc đó mới qua 1ngayf mà
  4 Tháng bảy 2018
 3. Dora9528
  Dora9528
  he he
  4 Tháng bảy 2018
 4. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  hớ hứ , nãy thấy ông off rồi mà
  4 Tháng bảy 2018
 5. Dora9528
  Dora9528
  vào giải toán trên mạng
  4 Tháng bảy 2018
 6. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  violimpic á
  4 Tháng bảy 2018
 7. Dora9528
  Dora9528
  toán học 247
  4 Tháng bảy 2018
 8. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  tui cx vậy vào đc dđ là nhờ 247
  4 Tháng bảy 2018
-->